میراث

نمایش هفته جمعه ها از ساعت 18 الی 18:30 از صدای اترک پخش می شود .

پیر مرد روستایی کیفی را به امانت  به مغازه دار با انصاف می سپارد .اوضاع کسب وکار خوب نیست .همسر  شخص مغازه دار اصرار دارد که کیف را باز کنیم ولیکن مغازه دار کیف را امانت میداند و باز کردن کیف را نوعی خیانت می داند و حاضر به عملی شدن حرف همسر نمیشود در نهایت مغازه دار متوجه میشود کیف پر از پول بوده که پیرمرد از اهالی جمع کرده بود و برای ساخت مدرسه به امانت نگه داشته بود مغازه دار علی رغم  مشکل مالی حاضر به خیانت در امانت نبود .

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده ، کارگردان و نویسنده : مجید حمزانلویی

بازیگران : مجید حمزانلویی ، طاهره شاددل

صدابردار : محسن مهربد

تاریخ تولید: 94/11/1