سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

میراث ماندگار - نمایش محتوای صدا

 

 

میراث ماندگار

میراث ماندگار

طبیعت دارای امکانات بسیاری است که تداوم زندگی بشر و کلیه موجودات بر روی زمین وابسته به آن است اما آنچه به عنوان منابع طبیعی در کشور ما از آن یاد می شود منابع تجدید شونده ایی هستند که ما از آنها بهره برداری می کنیم و عمدتا به خاک ،گیاه و درخت محدود می شود یا بهتر بگوییم وجود خاک به معنی مالکیت بر زمین در آن عرصه ، گیاه محدود به مراتع و درخت در جنگل ها می باشد که جوامع بشری بهره برداری های گوناگونی از آنها دارند . در کشور ایران وظیفه حفظ ، نگهداری و توسعه از عوامل منابع طبیعی به سازمانی تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد نام این سازمان با تغییرات صورت گرفته به نام سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور رسیده است در این سازمان وظایف اصلی به گروه های اصلی زیر تقسیم بندی شده است . 1- حفاظت از امور اراضی و مالکیت حقوق دولتی بر زمین می باشد. 2- جنگلداری و جنگلکاری و حفاظت از جنگلهای کشور اعم از جنگلهای مناطق مرطوب شمال و یا سایر جنگلهای پراکنده در کشور و تشویق مردم به زراعت چوب 3- آبخیزداری و امور مراتع و بیابان های کشور که در این گروه کاری اقداماتی جهت حفاظت از خاک و کنترل فرسایش به همراه اقداماتی برای اصلاح و بهره برداری از مراتع و جلوگیری از توسعه مناطق بیابانی کشور می باشد .

برنامه میراث ماندگار پنج شنبه ها به مدت 15 دقیقه از ساعت 9:30 از شبکه اترک پخش می شود . آیتم های برنامه شامل کارشناس ، گزارش ، موسیقی بی کلام و گوینده می باشد.

عوامل برنامه : تهیه کننده : زهرا تیمورزاده     گوینده : صدیقه پیرایش      گزارشگر : محمد ولیزاده