سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نام برنامه: شبهای اترک بهار 93 (از 4تا 11 اردیبهشت) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نام برنامه: شبهای اترک بهار 93 (از 4تا 11 اردیبهشت)

صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی

نام برنامه: شبهای اترک بهار 93

نام تهیه کننده: سعید آقایی

لیست برندگان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ شرکت در مسابقه

شهرستان

شماره تماس

نوع جایزه و امضاء

1

غلامی

4/2/93

مانه و سملقان

09151939

کارت هدیه 30 هزار تومانی

2

علی کریمی

4/2/93

09155069

کارت هدیه 30 هزار تومانی

3

آزیتا گریوانی

4/2/93

09361002

کارت هدیه 30 هزار تومانی

4

داود خسروپناه

4/2/93

راز

09154828

کارت هدیه 30 هزار تومانی

5

پارسا عابدی

4/2/93

بجنورد

09116131

کارت هدیه 30 هزار تومانی

6

6/2/93

09145827

کارت هدیه 30 هزار تومانی

7

فروغ محمدنیا

6/2/93

بجنورد

09152287

کارت هدیه 30 هزار تومانی

8

زهره عظیمی

6/2/93

شیروان

09392562

کارت هدیه 30 هزار تومانی

9

محمدرضا عبدالهی

6/2/93

سمنان

09121371

کارت هدیه 30 هزار تومانی

10

امیر قویدل

6/2/93

شیروان

09350650

کارت هدیه 30 هزار تومانی

11

8/2/93

09362567

کارت هدیه 30 هزار تومانی

12

8/2/93

09156341

کارت هدیه 30 هزار تومانی

13

جهانبخش دلاور

8/2/93

قوچان

 

کارت هدیه 30 هزار تومانی

14

هادی لنگری

8/2/93

زنجان

09355505

کارت هدیه 30 هزار تومانی

15

8/2/93

09150566

کارت هدیه 30 هزار تومانی

16

9/2/93

09158736

کارت هدیه 30 هزار تومانی

17

9/2/93

09364503

کارت هدیه 30 هزار تومانی

18

جعفرعلیزاده

9/2/93

09156342

کارت هدیه 30 هزار تومانی

19

عصمت فاطمی

9/2/93

اصفهان

09384376

کارت هدیه 30 هزار تومانی

20

اسماعیل قلی زاده

9/2/93

شیروان

09159819

کارت هدیه 30 هزار تومانی

21

10/2/93

09154803

کارت هدیه 30 هزار تومانی

22

سپیده اسکندری

10/2/93

مشهد

09374755

کارت هدیه 30 هزار تومانی

23

ابراهیم رحیمی

10/2/93

بجنورد

09159398

کارت هدیه 30 هزار تومانی

24

سعید قوپرانلو

10/2/93

 

(مسابقه تلفنی )کارت هدیه 30 هزار تومانی

25

11/2/93

09151810

کارت هدیه 30 هزار تومانی

26

11/2/93

09151135

کارت هدیه 30 هزار تومانی

27

نادر محمودی

11/2/93

سیستان وبلوچستان

09367778

کارت هدیه 30 هزار تومانی

28

11/2/93

09154019

کارت هدیه 30 هزار تومانی

29

11/2/93

 

کارت هدیه 30 هزار تومانی

30

ناهید کاوانلویی

11/2/93

بجنورد

 

کارت هدیه 30 هزار تومانی

31

زهرا اکبری

11/2/93

بجنورد

 

کارت هدیه 30 هزار تومانی

32

فردین صبور

11/2/93

رشت

 

کارت هدیه 30 هزار تومانی

33

11/2/93

اسفراین

 

کارت هدیه 30 هزار تومانی

34

طیبه شعبان

11/2/93

شیروان

 

کارت هدیه 30 هزار تومانی