نام ها

این برنامه به دنبال شناخت وآشنایی بیشتر شنوندگان با جانبازانی است که شنیدن خاطرات سرخ آنان از دلاورمردی های عباس گونه جوانان این مرزوبوم بسیار دلنشین است.

نام هاویادها با تبیین جایگاه جانبازان و ایثارگران عزیز هشت سال دفاع مقدس علاوه بر بازگویی خاطرات آنها از زبان خود و خانواده هایشان با بخش های مختلفی مانند: گزارش و تلفن های مردمی،معرفی کتاب،موسیقی باکلام و بی کلام و ..می خواهد تا به درک درستی از جانفشانی های این شهیدان زنده برسیم.گفتگو با کارشناسان  در باره نقش جانبازان و اثر گزاری آنان در جامعه از دیگر محورهای این برنامه است.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : سمانه سفید گر

گوینده و نویسنده : اعظم صادقی

تاریخ تولید: 1396