نام ها و یاد ها

برنامه یادها و نام ها روزهای جمعه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه  با رویکردی جدید از صدای اترک پخش می شود. 

علی یزدانی گزارشگر برنامه در 3 بخش به معرفی جانبازان ؛ فعالیتهای علمی ، فرهنگی ، هنری و و رزشی ؛ نقل خاطره و گفتگو با خانواده و همرزمان جانبازان می پردازد .

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : سمانه سفیدگر             گوینده : اعظم صادقی

گزارشگر : علی یزدانی              نویسنده : مریم نیازی

تاریخ تولید: 95/1/14