نتایج مسابقه سیمای انقلاب ( شبهای اترک )

مجتبی مشتاق از شیروان

محمد رحمان گریوانی از بجنورد

امیر فلاح از بجنورد