نرمش‌های طبی موجب تقویت عضلات گردن و کاهش درد می‌شود

کارشناس تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی گفت: مهم‌ترین اقدامات درمانی برای درد گردن انجام نرمش‌های طبی خاص به منظور تقویت عضلات گردن و افزایش قابلیت انعطاف لیگامان‌ها و عضلات گردن است.

حدیثه کاظم زاده اظهار کرد: این نرمش‌ها دو دسته تقسیم می‌شوند، نرمش‌های کششی که موجب افزایش قابلیت انعطاف عضلات و رباط‌های گردن می‌شوند و نرمش‌های تقویتی که موجب تقویت عضلات گردن می گردند.

وی افزود: شروع تمرینات باید با انجام نرمش‌های کششی باشد و بعد از مدتی باید نرمش‌های تقویتی هم به نرمش های کششی اضافه شوند.

وی با بیان این که استفاده از داروهای ضد التهاب، گرما و استراحت،شدت درد را کاهش می‌دهد ،ادامه داد: زندگی شهری امروزه موجب هرچه دورتر شدن انسان‌ها از فعالیت‌های بدنی شده است و عدم تحرک و نشستن دایم پشت کامپیوتر موجب ضعیف شدن عضلات مختلف شده و  فشار‌های زیادی به مفاصل وارد می‌آورد که این عوامل در دراز مدت موجب بروز درد در اندام ها از جمله گردن می‌شود.

به گفته کاظم زاده در کسانی که مدت‌ها درد گردنی داشته‌اند و اخیرا شدت آن افزایش یافته است یا کسانی که برای اولین بار دچار درد گردن شده‌اند باید ابتدا با انجام اقدامات درمانی مانند استفاده از داروهای ضد التهاب و گرم کردن گردن و استراحت درد گردن را کاهش داد و سپس نرمش ها را شروع کند.

به گفته وی باید نرمش‌ها را به تدریج و کم کم شروع کرد زیرا تقویت عضلات و افزایش انعطاف لیگامان‌ها و عضلات نیاز به زمان دارد و اگر نرمش‌ها با سرعت یا با تعداد زیاد شروع شوند ممکن است موجب افزایش درد شوند.

منبع : ایسنا