سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

نسیم همدلی - نمایش محتوای صدا

 

 

نسیم همدلی

نسیم همدلی

از جمله مفاهیم ارزشمندی که در آموزه های دینی به خصوص قرآن کریم، مورد عنایت و توجه قرارگرفته و به آن سفارش شده، احسان و نیکوکاری است. احسان و نیکوکاری کارکردهای زیادی در عرصه های فردی، اجتماعی، فرهنگی، معنوی و... دارد. مؤمنان واقعی و انسان های صاحب خرد و اندیشه در هر عصر و نسلی، سعی و تلاش نموده اند خود را به صفت و ویژگی احسان و نیکوکاری، آراسته سازند. و این توصیه و سفارش سعدی است که می گوید: ره نیک مردان آزاده گیر -چو ایستاده ای دست افتاده گیر -در این نوشته برآنیم تا با توجه به آیات قرآنی، نگاهی ولو اجمالی به نقش احسان و نیکوکاری در زندگی فردی و اجتماعی داشته باشیم. مطلب را با هم از نظر می گذرانیم.احسان برگرفته از حسن است که در دو معنای نعمت بخشیدن به دیگری، و احسان در کار و عمل، کاربرد دارد. کسی که علم نیکویی را بیاموزد یا عمل نیکی را انجام دهد، از جمله نیکوکاران به حساب می آید و بر این اساس است۱ سخن امیرمؤمنان(ع) که می فرماید: مردم به آنچه از کارهای شایسته و نیک می آموزند یا به آن عمل می کنند، نسبت داده می شوند.هدف از این برنامه تشویق و ترغیب مردم به کارهای خداپسندانه و احسان و نیکوکاری است .هر هفته یکی از مسئولان و کارشناسان در برنامه حضور می یابند.. آیتم های این برنامه شامل گزارش ، مصاحبه یا گفتگو با کارشناس ، متن متناسب با موضوع ، مسابقه ، اخبار  و پخش تلفنهای مردمی و... می باشد.این برنامه در روزهای دوشنبه از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه مهمان خانه های مردم خراسان شمالی است و رزو جمعه ساعت 12 تا 12:30 تکرار آن پخش می شود .

عوامل برنامه : نویسنده : مریم نیازی – گوینده : زهرا محمدی – تهیه کننده و گزارشگر : ابراهیم نسیمی – صدابردار : محسن مهربد – اجرای باکس خبر: کیوانپور