Skip to Content

نشست انديشه ورزي صداوسيماي اترک و بسيج دانشجويي

شناسه : 359182468
Loading the player...

نشست انديشه ورزي صداسيماي خراسان شمالي و جمعي از فرماندهان بسيج دانشجويي استان برگزار شد. در اين نشست دانشجويان خواسته ها و دغدغه هاي خود را صريح مطرح کردند.