Skip to Content

نشست کارگروه تخصصی آموزش و اطلاع رسانی "مدیریت بحران استان" درمرکز

شناسه : 351509440

تدوین سند جامع آموزش مدیریت بحران خراسان شمالی در آینده ای نزدیک

در نشست کارگروه تخصصی آموزش و اطلاع رسانی مدیریت بحران استان عنوان شد: به زودی سند جامع آموزش مدیریت بحران تدوین خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی صداوسیما مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان شمالی امروز در نخستین جلسه کارگروه تخصصی آموزش واطلاع رسانی مدیریت بحران استان، آموزش واطلاع رسانی را از مولفه های اصلی مدیریت بحران و کاهش آسیب ناشی از بحران دانست و گفت: این کارگروه، به طور جدی پیگیر امور محوله است و در اولین مرحله، به زودی سند جامع آموزش مدیریت بحران تدوین خواهد شد.
حمید قربانی جم همچنین با تاکید بر پیشگیری از انجام جزیره ای امور محوله در کارگروه افزود:این کارگروه به دنبال طراحی و تدوین برنامه های علمی و کارشناسی شده با استفاده از نظرات و پیشنهادهای همه اعضای کارگروه و صاحب نظران در حوزه مدیریت بحران استان است .
حسین عظیمی مدیرکل مدیریت بحران استانداری هم با قدردانی از حضور رسانه استانی در همه مراحل مدیریت بحران استان در حوادث رخ داده، بر حمایت های مدیریت بحران استان از کارگروه آموزش و اطلاع رسانی تاکید کرد و گفت: پیشنهادها و درخواست های اعتباری و تجهیزاتی کارگروه در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان مطرح و تلاش خواهد شد با تصویب آن در شورا، اعتبارات لازم به کارگروه اختصاص یابد.
ارائه پیشنهادهای آموزشی و اطلاع رسانی دستگاه ها در حوزه مدیریت بحران قبل از نشر به کارگروه، معرفی اعضای دائم دستگاه ها در کارگروه، دعوت از خبرگزاری ها و مطبوعات استان و نماینده شهرداری مرکز استان به کارگروه، از مصوبات این جلسه بود.