سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۰

نصب نور میز استودیو خبر - محتوای نمایش فنی

 

 

نصب نور میز استودیو خبر

 میز استودیو خبربه نور مناسب مجهز شدپربیننده های فنی