جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

نماهنگ رزمایش - نمایش محتوی مجازی

 

 

نماهنگ رزمایش

دانلود

این نماهنگ به بازنمایی وحدت ایستادگی و اقتدار ایران در دفاع از اسلام و آرمان های اسلامی پرداخته است