سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۵ مرداد ۱۴۰۰

نمودار مقایسه تطبیقی ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با ادوار گذشته - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نمودار مقایسه تطبیقی ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با ادوار گذشته

نمودار مقایسه تطبیقی ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با ادوار گذشته

نمودار مقایسه تطبیقی تعداد ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین  مجلس شورای اسلامی در استان خراسان شمالی با ادوار گذشته