سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۴ مرداد ۱۴۰۰

نگاهی به تلاش و موفقیت تیم فنی صدا وسیمای مرکز خراسان شمالی - محتوای نمایش فنی

 

 

نگاهی به تلاش و موفقیت تیم فنی صدا وسیمای مرکز خراسان شمالی

دانلود

نگاهی به تلاش و موفقیت تیم فنی صدا وسیمای مرکز خراسان شمالیپربیننده های فنی