سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

نگاهی به واحد تاسیسات مرکز - محتوای نمایش فنی

 

 

نگاهی به واحد تاسیسات مرکز

دانلود

واحد تاسیسات با 13 نیروی فنی با مدیریت مسلم جهاندوست مشغول به فعالیت است 3 نفر شیفت 24 ساعته در فرستنده تلویزیونی اخر داغ

3 نفر به صورت شیفت 24 ساعته در فرستنده رادیویی شیرین دره

3 نفر به صورت شیفت 24 ساعته مرکز

3 نفر به صورت روزکار

نگهداری و تعمیرات تجهیزات فنی و تاسسیسات مرکز و فرستنده های تابعه از وظایف مهم این واحد مرکزاستپربیننده های فنی