سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

نگاه به ظرفیت ها ؛ توصیه رهبر انقلاب به رئیس جمهور منتخب مردمی - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

نگاه به ظرفیت ها ؛ توصیه رهبر انقلاب به رئیس جمهور منتخب مردمی

نگاه به ظرفیت ها ؛ توصیه رهبر انقلاب به رئیس جمهور منتخب مردمی