Skip to Content

هدیه صداوسیما به مردم درّه بهشت

دانلود

 فرستنده تلویزیونی دیجیتال روستاهای زوارم ،فجر آباد و شیرآباد با پوشش 19 شبکه تلویزیونی و 19 شبکه رادیوئی با حضور فرماندار و امام جمعه شیروان و مدیر کل صدا و سیما راه اندازی و افتتاح شد.

با افتتاح فرستنده دیجیتال روستای زوارم شیروان، مردم این روستا و روستاهای فجر آباد و شیرآباد از نعمت شبکه های دیجیتال برخوردار شدند.