همایش سبک زندگی ایرانی- اسلامی با حضور بانوان بسیجی اصناف برگزار شد.

همایش سبک زندگی ایرانی- اسلامی با حضور بانوان بسیجی اصناف برگزار شد.

رییس اتاق اصناف خراسان شمالی  هدف از برگزاری این همایش را ترویج  فرهنگ اسلامی در بین خانواده ها عنوان کرد و گفت: اگر فرزندان در خانواده به درستی تربیت شوند از بسیاری از آسیبهای اجتماعی جلوگیری می شود.

اسدی با اشاره به مشکلات موجود در بازار نیز افزود:  طی این سالها خود بازاریان با مدیریت کردن نوسانات  قیمت و  تورم هیچگاه به دشمن اجازه ی دخالت ندادند.

استاد دانشگاه پیام نور بجنورد نیزدر این همایش با بیان اینکه پیروی کردن از الگوهای نادرست مصرف، زندگی اسلامی را با خطر مواجه می کند ، گفت: ما به عنوان مسلمان، برای جلوگیری از هجمه های فرهنگی دشمنان باید زندگی را مطابق سبک اسلامی، تنظیم کنیم.

حیدر پور با تاکید بر اینکه افراط و تفریط انسان را از مسیر اصلی زندگی خارج می کند، از خانواده ها خواست با رعایت اعتدال  در زندگی،  از تهاجم فرهنگی دشمن جلوگیری کنند.

منبع : واحد مرکزی خبر