همزمان با ایام مبارک ماه رجب/ فرستنده دیجیتال روستای گردشگری خسرویه شهرستان فاروج به بهره برداری رسید .

 

با بهره برداری از این فرستنده ، 250 خانوار این روستا از 20 شبکه دیجیتال تلویزیونی و 20 شبکه رادیویی بهره مند شدند  . برای بهره برداری از این ایستگاه فرستنده یک میلیارد و 500 میلیون ریال از اعتبارات سازمان صدا و سیما هزینه شد .

با بهره برداری از این فرستنده 75 درصد شهرستان فاروج از پوشش دیجیتال بهره مند شدند .

در حال حاضر پوشش دیجیتال در استان خراسان شمالی بیش از 82 درصد است .

منبع : واحد مرکزی خبر