Skip to Content

هم اندیشی دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی با شبکه اترک

شناسه : 351024257

محرومیت زدایی، مهم ترین رویکرد آستان قدس رضوی در خراسان شمالی

در نشست هم اندیشی مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی با مدیر کل و معاونان صداو سیمای خراسان شمالی، بر ترویج سبک زندگی رضوی تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی صداوسیما مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان، در نشست هم اندیشی با مدیر کل و معاونان صداو سیمای خراسان شمالی گفت: حمایت از طرح های ایجاد اشتغال پایدار و توانمند سازی محرومان یکی از مهم ترین فعالیت های آستان قدس و خادم یاران در مناطق محروم است.

محمد اکبرزاده با اشاره به اجرای سه طرح عمرانی با اعتبار مصوب در پنج دهستان محروم استان افزود: پنج میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از فکرو ایده برای ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق اختصاص یافت که به ازای هر شغل 20 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ی چهار ساله اعطا می شود.

مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان همچنین یکی دیگر از رویکردهای آستان قدس را ترویج فرهنگ و سبک زندگی رضوی عنوان کرد و تولید برنامه در شبکه استانی اترک در این محور را خواستار شد.

حمید قربانی جم مدیر کل صدا و سیمای خراسان شمالی نیز با اشاره به اهمیت فعالیت های آستان قدس در مناطق محروم استان گفت: معرفی خدمات این نهاد معنوی به مردم و انعکاس فعالیت های خادم یاران می تواند الگوی مناسبی برای محرومیت زدایی و خدمت صادقانه باشد.