واژه های شفا

نمایش هفته جمعه ها ساعت 18 به مدت 30 دقیقه از صدای اترک تولید و پخش می شود .

مردی که مبتلا سرطان است که در مراحل آخر درمان است و ناامید از درمان شده است که پیرمردی که به صورت اتفاقی با این مرد آشنا می شود که پیشنهاد می کند که در شهرستان یک کتابی در کوه شاه جهان است که بیماران را شفا می دهد مرد بیمار به سمت شیروان حرکت می کند و در ادامه ............

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و نویسنده : مجید حمزانلویی

بازیگران : حکمت ا... شیردل – طاهره شاددل – مجید حمزانلویی

صدابردار : فواد بهنودی 

تاریخ تولید: 95/7/28