سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

واکسن کرونا: نکات مهم از تولید تا تاثیرگذاری آن - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

واکسن کرونا: نکات مهم از تولید تا تاثیرگذاری آن

دانلود

واکسن کرونا: نکات مهم از تولید تا تاثیرگذاری آن

تهیه شده در معاونت فضای مجازی شبکه اترک