وحیده اسکندری تربقان

 

وحیده اسکندری تربقان تهیه کننده و نویسنده برنامه های رادیویی از سال 1380 و دارای مدرک تحصیلی لیسانس تاریخ از دانشگاه فردوسی مشهد می باشد .

تجربیات کاری ایشان در سالهای خدمت در صدا و سیما

ا- صداوسیمای مرکز کیش :

             تهیه کننده و نویسنده برنامه زنده خانواده                

             تهیه کننده و نویسنده برنامه زنده جوان                   

            تهیه کننده و نویسنده برنامه زنده پیام                                

            تهیه کننده و نویسنده برنامه تولیدی مجله علمی                 

   تهیه کننده و نویسنده برنامه تولیدی جزیره سبز

          تهیه کننده و نویسنده برنامه تولیدی غنچه های جزیره

           تهیه کننده و نویسنده برنامه تولیدی گوناگون

           تهیه کننده برنامه زنده شب های جزیره

          تهیه کننده و نویسنده برنامه های مناسبتی ، سیاسی ، ادبی و  ...

            دریافت لوح تقدیر از اولین همایش تجلیل از نویسندگان صدای و سیمای استانها

2- صدا و سیمای مرکز خلیج فارس

            تهیه کننده برنامه زنده صبگاهی                            

           تهیه کننده و نویسنده برنامه زنده خانواده                

            تهیه کننده و نویسنده برنامه زنده جوان

            تهیه کننده و نویسنده برنامه زنده عصرگاهی پسین هرمزگان  

           تهیه کننده و نویسنده برنامه تولیدی فردای بهتر

            تهیه کننده و نویسنده برنامه تولیدی تعاون

            تهیه برنامه های مناسبتی ، سیاسی ، سرگرمی تفریحی و ...

 

3- صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی

            تهیه کننده و نویسنده برنامه زنده صدای زندگی

            تهیه کننده و نویسنده برنامه زنده سایبان مهر

             تهیه کننده برنامه زنده پاسخ

            تهیه کننده برنامه تولیدی پرسش و پاسخ

            تهیه کننده و نویسنده برنامه زنده صدای بهار

           تهیه کننده برنامه تولیدی طنین سلامت

            تهیه کننده برنامه زنده آیین آدینه

            تهیه برنامه های مناسبتی ، سیاسی ، سرگرمی تفریحی و ...