ورزش صبحگاهی

برنامه ورزش صبحگاهی روزهاي  زوج ساعت 6:45 صبح و بازپخش آن روزهاي فرد در همان ساعت  به مدت 15 دقيقه از صدای اترك توليد و پخش مي شود .

در اين برنامه به معرفي اماكن و هئيت هاي ورزشي  استان ، گزارش از ورزشکاران در حال ورزش در پارک ها ، پخش رويدادها و اتفاقات ورزشي و گزارش مستند از ورزش استان ، كارشناس برنامه براي اهميت ورزش براي سلامتي ، معرفي قهرمان و ورزشكاران شاخص استان و تصاوير ارسالي از بينندگان مي پردازد .

Loading the player...
عوامل تولید:

 

تهیه کننده : آرش ضرغامی

گوینده : آرش ضرغامی

 
تاریخ تولید: 95/1/14