سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

وضعیت رمالان و رمالی در استان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

وضعیت رمالان و رمالی در استان

دانلود

 صحبت های دکتر حسین علی بهرام زاده  درباره رمالان و رمالی در جهان و استان

شبهای اترک شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 از سیمای اترک به روی انتن می رود