وقتی الگو زینب است ...

اگر الگوی زن ، زینب و فاطمه زهرا (ع) باشند،کارش عبادت است از فهم درست ، هوشیاری در درک موقعیت ها و انتخاب بهترین کارها ، ولو با فداکاری و ایستادن پای همه چیز.

صحبت های رهبر معظم انقلاب در جمع پرستاران