ویژه برنامه سیمای اترک در روز قدس

تشویق و تهییج مردم به حضور در راهپیمایی روز قدس و اطلاع رسانی از مراسم راهپیمایی

موضوع اصلی برنامه :

تاثیر حضوربا شکوه مردم در راهپیمایی روز قدس درتقویت روحیه مقاومت                      

موضوعات فرعی برنامه :

 

  1. وحدت و همبستگی بین مسلمانان

صبر و مقاومت در برابر دشمن 

Loading the player...
سال تولید: 1397
عوامل تولید:

تهیه کننده: عباس کیانپور
مجتبی فروزان فر
مجری :محمد ولی زاده