ویژه برنامه عید بندگی از رادیو اترک

روز عید قربان از اعیاد مهم اسلامی است . این روز یاداور اخلاص و توکل حضرت ابراهیم (ع) است. این روز توسط همه مسلمانان جهان جشن گرفته می شود . امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا د ردنیا بسیاری از جشن ها و تجمعات مردمی برگزار نمی شود . در ویژه برنامه هم بخش هایی که در جهت انعکاس برنامه های مردمی است نخواهد بود در نتیجه آیتم های دیگری در قالب کارشناسی جایگزین خواهد شد . چنانچه تا زمان پخش برنامه تغییراتی در دستورالعمل های بهداشتی ایجاد شد برنامه انعطاف لازم را خواهد داشت.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: سمانه سفید گر

گوینده جواد اسکندری اعظم صادقی

نویسنده :زهرا حیدری

گزارشگر: یزدانی

تاریخ تولید: 1399