ویژه برنامه های سیمای اترک در رحلت پیامبر ص و امام رضا ع

-سیمای اترک با ویژه برنامه نی ناله به تهیه کنندگی فروزانفر چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 10 الی 11 و 30 دقیقه به صورت زنده به روی انتن خواهد رفت
و همچنین ویژه برنامه اشک سرخ به تهیه کنندگی خدادایان چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 21 به روی انتن می رود

Loading the player...
سال تولید: 1397
عوامل تولید:

-