ویژه برنامه پیر جماران

هدف  برنامه : تبیین شخصیت علمی واخلاقی حضرت امام خمینی

خلاصه  برنامه :

در این برنامه با حضور کارشناس به موضوعاتی مانند ایستادگی صبر و یقین به پیروزی در کلام حضرت امام در ماه بررسی خواهد شد تا از این طریق بتوان برخی رفتار ها را برای مخاطبان رادیو نهادینه کرد و همچنین ارتباط زنده با حرم مطهر حضرت امام و  بیت حضرت امام در شهر خمین سعی خواهد شد  فضای مناسب در برنامه برای مخاطبان ترسیم کرد . معرفی آثاری از حضرت امام به عنوان آیتمهای از این برنامه خواهد بود پخش بخشی از وصیت نامه حضرت امام توسط مقام معظم رهبری ،  مشارکت مردم در برنامه  با این سوال  (نام حضرت امام شما را یاد چه چیزی می اندازد؟ )  . بخشی از گزیده از فرمایش حضرت امام گزارش مردمی ، سرود شاعران در زمینه حضرت امام و پخش زنده سخنان مقام معظم رهبری از حرم مطهر  از دیگر آیتمهای برنامه خواهد بود

 

Loading the player...
عوامل تولید:

نام و نام خانوادگی عوامل

عنوان شغلی

نام و نام خانوادگی عوامل

عنوان شغلی

ابراهیم نسیمی

تهیه کننده

خانم زهرا حیدری

نویسنده

خانم صادقی

گوینده

خانم عصمتی

گزارشگر

جواد اسکندری

گوینده

 

 

تاریخ تولید: 1398