رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

پادکست صوتی رونق تولید - نمایش محتوی مجازی

 

 

پادکست صوتی رونق تولید

Loading the player...

دانلود

تولید یکی از مهمترین عوامل در ساختار اقتصادی و اجتماعی یک کشور است. تلاش شده تا در این پادکست به تشویق فعالیت های تولیدی تاکید شود چرا که تولید داخلی می تواند به مستقل تر شدن کشور در بسیاری از زمینه ها مفید واقع شود مشاغل کوچک و مشاغلی که زنان سرپرست خانوار در ایجادآن دخیل هستند