رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

پانزدهمین سالروز تاسیس رادیو اترک - نمایش محتوی مجازی

 

 

پانزدهمین سالروز تاسیس رادیو اترک

پانزدهمین سالروز تاسیس رادیو اترک

14 مهر 1384 رادیو اترک خراسان شمالی راه اندازی شد .