سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

پای لنگ و پرواز - نمایش محتوای صدا

 

 

پای لنگ و پرواز

Loading the player...
پای لنگ و پرواز

 

داستان شکارچی است که پرنده ی را شکار کرد وبه دخترش داد تا شکمش را خالی کند وبه شهر ببرد و بفروشد اما از قضا پرنده ایی که شکار کرده بود هنوز زنده بود  ودختر شکارچی دلش نیامد تا پرنده را بکشد و شکمش را خالی کند و دور از چشم پدر پرنده را در گوشه ایی پنهان کرد تا از ان مراقبت کند و دوباره پرواز کند

جیران دختر شکارچی هم یک پایش معلول بود و از پرنده خواست زمانیکه پرواز کرد برای پای او هم دعا کند چون پدر جیران اگر صد پرنده شکار می کرد می توانست پای دخترش را جراحی کند تا بتواندمثل همه بچه ها بدود ......

پای لنگ و پرواز کاری ست از : مجید حمزالویی

بازیگران : طاهره شاددل و مجید حمزالویی

صدا بردار : امیر روحانی