پاسخ

 

برنامه سوال محور " پاسخ " هر روز از ساعت 9:00 الی 9:30  به مدت سی دقیقه با طرح سوالات و تماسهای مردمی و پاسخ مسئولان از شبکه رادیویی اترک به روی آنتن می رود .

برنامه رادیویی" پاسخ "به تهیه کنندگی مریم سلمانی طبری و زهرا تیمورزاده با رویکردی اجتماعی و برای ارتقاء سطح آگاهیهای افراد جامعه و بمنظور دریافت پاسخی مناسب برای مشکلات شهروندان استان به بحث و تبادل نظر با مسئولان شهرستانی و استانی می پردازد .

این برنامه رادیویی با هدف معرفی دستاوردهای نظام و ارائه چهره ای پاسخگوی از نظام ، نقد و ارزیابی برنامه ها و عملکرد نهادها و کارگزاران دولتی و ارتباط بین مردم و مسئولان تهیه و تولید می شود .

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کنندگان : مریم سلمانی طبری و زهرا تیمورزاده

گویندگان : جواد اسکندری ، علی اکبر رضوانی ، زهرا محمدی

نویسندگان : جواد اسکندری ، علی اکبر رضوانی

گزارشگر : علی یزدانی

ارتباطات : زهرا نیستانی و صدیقه پیرایش

تاریخ تولید: 94/1/15