پخش زنده کشتی با چوخه بجنورد

ویژه برنامه کشتی با چوخه جمعه 8 صبح به صورت زنده و مستقیم از پارک دوبرار بجنورد به روی انتن سیمای اترک می رود

تهیه کننده این برنامه  اسپیگی است