Skip to Content

پرداخت 14هزار و 359میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید

پرداخت 14هزار و 359میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید

پرداخت 14هزار و 359میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان شمالی رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان پرداخت  14هزار و 359میلیارد تومان تسهیلات اجرای طرح های اقتصاد مقاومتیشمالی، با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی دولت برای فعال تر کردن واحدهای تولیدی غیر دولتی گفت: تا هفتم بهمن امسال 11هزار و 410 واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی و موفق به دریافت 14 هزار و 359 میلیارد تومان تسهیلات بانکی شدند.

محمدباقر نوبخت افزود: خراسان شمالی در بودجه 96 از بیشترین رشد در بین 31 استان کشور، برخوردار است و ما با وجود همه محدودیت ها، از هیچ تلاشی برای توسعه این استان دریغ نمی کنیم. وی گفت : در حالی شاهد رشد بودجه خراسان شمالی در لایحه بودجه 96 هستیم که برخی استان ها رشد منفی را شاهد بودند. استاندار خراسان شمالی نیز در این نشست با قدردانی از معاون رئیس جمهور برای پیگیری موضوع تعریف ردیف بودجه خاص برای توسعه خراسان شمالی در لایحه بودجه 96گفت: در این لایحه، بودجه هزینه ای استان با 25درصد رشد، از 133میلیاردتومان به 174 میلیارد تومان رسید در حالی که میانگین کشوری 17ونیم درصد رشد دارد.

محمدرضا صالحی افزود: اعتبارات رشد تملک دارایی خراسان شمالی نیز با رشد 14 و 8 دهم درصدی و بیشتر از متوسط کشوری، از 136 به 156 میلیارد تومان افزایش یافت.

وی همچنین از تخصیص کامل اعتبار محور اسفراین به شیروان و طرح بازگشایی رودخانه سومبار خبر داد و افزود: از سازمان برنامه و بودجه می خواهیم برای تخصیص صددرصدی اعتبارات راه آهن جوین اسفراین بجنورد، اعتبارات بخش بهداشت و درمان و باند دوم جاده بجنورد به جنگل گلستان مساعدت کند.

استاندار خراسان شمالی همچنین گفت: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی، 35 طرح به عنوان طرح های هدفدار رونق تولید، تعریف شد. استان خراسان شمالی در لایحه بودجه 96 علاوه بر رشد اعتبارات، برای توسعه استان، یک ردیف خاص دارد. در این نشست همچنین با قدردانی از حسن نادری، مجید پورعیسی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی معرفی شد.

منبع : واحد مرکزی خبر