Skip to Content

پرداخت 45 میلیارد تومان تسهیلاتِ رونق تولید

پرداخت 45 میلیارد تومان تسهیلاتِ رونق تولید

پرداخت 45 میلیارد تومان تسهیلاتِ رونق تولید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز استان خراسان شمالی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: از ابتدایپرداخت 45 میلیارد و 700میلیون تومان تسهیلات برای رونق تولید امسال تا 28 آذرماه، 45 میلیارد و 732 میلیون تومان تسهیلات، برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد پرداخت شد. یحیی نیکدل افزود: 30میلیارد تومان از این تسهیلات در قالب کمک های فنی و اعتباری، نوسازی، بازسازی و رونق به 49 واحد صنعتیِ مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان شمالی اعطا و  زمینه راه اندازی دوباره 13واحد از 28 واحد راکد صنعتی استان فراهم شد. وی گفت: همچنین از مجموع این تسهیلات که برای اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخت شد، سهم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی 26فقره تسهیلات به مبلغ 16میلیارد و 228میلیون تومان و سهم سازمان جهاد کشاورزی استان، 29 میلیارد و 504 میلیون تومان بود. امسال 390 درخواست تسهیلات در سامانه بهین یاب ثبت شد که 259بنگاه (معادل 66 درصد کل درخواست ها) به تایید کمیته بررسی و کارگروه تسهیل و رونق تولید استان رسید و در نهایت، 13 بانک عامل مربوط، به  76 تقاضا (معادل 29 درصد معرفی شده ها)، تسهیلات پرداخت کردند. 422 میلیارد تومان تسهیلات برای رونق تولید در استان خراسان شمالی اختصاص یافت.

منبع : واحد مرکزی خبر