Skip to Content

پرداخت 54 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید

پرداخت 54 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید

پرداخت 54 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان شمالی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: برای اجرای طرح تامین مالیپرداخت 54 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید بنگاه‌های کوچک و متوسط و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت بیش از60درصد، تاکنون 54 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به این واحدها پرداخت شد. یحیی نیکدل با بیان اینکه کل تسهیلات ارجاع شده به بانک‌های عامل استان 212میلیارد و 866میلیون تومان است، افزود: از 390درخواست ثبت شده در سامانه بهین یاب، 261 تقاضا به تایید کمیته بررسی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید رسید و برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شد. از این تعداد، تاکنون 92 واحد متقاضی، تسهیلات خود را دریافت کردند.

منبع : واحد مرکزی خبر