پرسمان

این طرح قصد دراد بر تعریفذ نقد مبتنب بر تمیز سره از ناسره نگاهی موشکافانه به حوزه های مختلف تولیدی - اقتصادی - سیاسی - فرهنگی و اجتماعی در سطح استان بپردازد . با توجه به  محتوای شعار سال زاویه دید برنامه از منظر تحقق اقتصاد مقاومتی تولسد و اشتغال خواهخد بود .

Loading the player...
سال تولید: 1396
عوامل تولید:

تهیه کننده : سعید آقایی

تصویربردار : رضا اسماعیلی - حسن بهادی - علی سبحانی

مجری : مهنانی

صدابردار : احمد نیا

کارگردان : سعید فرامرزی - مجتبی تدبری

تدوین : مجتبی تدبری- صادقی