سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

پروژه های درحال انجام واحد ارتباطات زمینی و ماهواره ای - محتوای نمایش فنی

 

 

پروژه های درحال انجام واحد ارتباطات زمینی و ماهواره ای

  راه اندازی ارتباط زنده تصویری از طریق دوربین های راه و ترابری استان.  بررسی مسیرهای پشتیبان فیبرنوری مرکز جهت استفاده در مواقع بحران نظیر فیبرنوری 48 کر رزرو مرکز .
پیگیری برقراری ارتباطات فیبر نوری در نقاط مختلف مرکز استان جهت سیگنال رسانی پایدار

 پربیننده های فنی