جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

پروژه های درحال انجام واحد ساختمان و تأسیسات - محتوای نمایش فنی

 

 

پروژه های درحال انجام واحد ساختمان و تأسیسات

 نصب پارتیشن و سقف کاذب فرستنده رادیوئی شیرین دره
  پیگیری جهت تعمیر سیستم  UPS مرکزی و تعویض باتریهای آن از واحد ستادی در تهران .  
 نصب تابلو برق جدید در واحد تلفن خانه مرکز و جداسازی سیستم برق کلیه اسپیلتهای سرمایش از این تابلو جدید .