سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

پروژه های درحال انجام واحد فرستنده های تلویزیونی و اف.ام - محتوای نمایش فنی

 

 

پروژه های درحال انجام واحد فرستنده های تلویزیونی و اف.ام

1.    تعمیر و نگهداری از فرستنده های سطح استان .
2.    ارتقاء پوشش دیجیتال استان .
3.    توسعه TS3  در نقاط پرجمعیت استان .
4.    راه اندازی ایستگاه رزرو .
5.    پروژه تجمیع تعدادی از ایستگاههای سطح استان باتوجه به شرایط موجود .
6.    تبدیل ایستگاههای کابلی به ماهواره ای با احداث ایستگاه جدید در منطقه .


 پربیننده های فنی