سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

پزشک شما فردا به سوالات شما در مورد افسردگی پاسخ می دهد - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

پزشک شما فردا به سوالات شما در مورد افسردگی پاسخ می دهد

پزشک شما فردا به سوالات شما در مورد افسردگی پاسخ می دهد

پزشک شما فردا به سوالات شما در مورد افسردگی پاسخ می دهد

چهارشنبه 13 مرداد ساعت 10 صبح

موضوع برنامه : افسردگی

پزشک برنامه: دکتر علی نظری

متخصص روانپزشکی

ارتباط با برنامه پزشک شما : 30000664