سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

پزشک شما پاسخ می دهد؛ لمینت سرامیکی دندان چیست ؟ - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

پزشک شما پاسخ می دهد؛ لمینت سرامیکی دندان چیست ؟

دانلود

پزشک شما پاسخ می دهد؛ لمینت سرامیکی دندان چیست ؟ 

دکتر وحیده معتمد الصنایع متخصص دندانپزشکی ترمیمی به سوالات شما پاسخ م یدهد

لیمنت سرامیکی چیست؟

هنگام لمینت چقدر دندان تراش می خورد؟

ماندگاری لیمینت دندان تا چند سال است؟

موارد مورد استفاده در لمینت دندان چیست؟