جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

پوشش برنامه زنده شبهای اترک در محوطه باز - محتوای نمایش فنی

 

 

پوشش برنامه زنده شبهای اترک در محوطه باز

با تلاش همکاران فنی مرکز  برنامه زنده شبهای اترک در محوطه باز سازمان به روی آنتن رفت