جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

پیام حق - نمایش محتوای موسیقی

 

 

پیام حق

نوازندگان : رحمت ا... مهماندوست – احمد سرکوهی – محسن میرزا زاده – فرامرز رستمی

صدابردار : قنبر صفایی

ناظر ضبط : امیر بدیعی

خواننده : مجید مظفری

تاریخ اخذ مجوز : 11/6/88