سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

پیشگیری، همواره مقدّم بر درمان - نمایش محتوی خبر

 

 

پیشگیری، همواره مقدّم بر درمان

دانلود

پیشگیری، همواره مقدّم بر درمان است. این موضوع را همه کسانی که به اقتضای کارشان نیاز به مرمت و اصلاح و تعمیر پیدا کردند،  با همه وجود درک می کنند.

هزینه ها و دردسرهای کمتر و خیال آسوده تر در گرو توجه به پیشگیری است که حکما گفته اند: "علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد"