سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

پیشینه تاریخی بجنورد - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیشینه تاریخی بجنورد

پیشینه تاریخی بجنورد


 بررسی محوطه ها و تپه ها و ابنیه  تاریخی  شناسایی شده در این منطقه، حاکی از تمدنی کهن است که می توان شکل گیری نخستین زیست گاه های بشری را در حاشیه رود اترک مشاهده نمود.بجنورد در دوره تاریخی، بخشی از ساتراپی پارت قلمداد می شده است و در کتاب تاریخ سیستان و حدود العالم مقدسی، ناحیه بجنورد را به عنوان بخشی از سرزمین نساء برشمرده اند، در دوره اسلامی همزمان با حکومت های متقارن   (طاهریان، سامانیان) تا سده هشتم بخش های وسیعی از بجنورد آباد بوده است و به دنبال استیلای مغولان بر ایران و اسکان عده ای از آنان در نواحی این منطقه طایفه ی گراییت یا گرایلی در حوالی بجنورد ساکن شده و کرد های بجنورد نیز در پی سیاست شاه عباس صفوی به این محل کوچانده شده اند و بجنورد کنونی که در کتب قدیم از آن به عنوان بیژن گرد یاد کرده اند ( گرد به معنای شهر و آبادی و بجنورد به معنای شهر بیژن ) توسط تولی خان ابن نجف قلی از امرای ایلخانی محلی کرد که از اجداد یار محمد خان شادلو می باشد تاسیس شد(پژوهش ستاد مردمی توسعه استان خراسان شمالی)قدیمی ترین منطقه بجنورد به نام ساربان محله در مرکز این شهر در روی تپه ای قرار دارد که مرکز داد و ستد است و منازل و معابر آن هنوز تقریباً به شکل اولیه و با استفاده از خدمات شهری باقی مانده است.

(بجنورد مرکز جاذبه خراسان شمالی دکتر علی بازخانه ای)