سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۰

پیشینه تاریخی شهرستان مانه و سملقان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیشینه تاریخی شهرستان مانه و سملقان

پیشینه تاریخی شهرستان مانه و سملقان


 

 وجود آثار تاریخی متعدد بیانگر قدمت این شهرستان می باشد، به روایت تاریخ این منطقه بخشی از ایالت پارت بوده و با توجه به سوابق به دست آمده از دوره اشکانی در مانه و سملقان و خواستگاه این قوم در خراسان شمالی این منطقه ی مهم تلقی می شده است.مسکوکات مکشوفه از محوطه های باستان موید رونق و آبادانی این شهر در زمان ساسانیان می باشد. در دوره اسلامی نیز آثار مورخان از جمله در دوره غزنویان، صفوی افشار و قاجار از این منطقه یاد شده است. شهرستان مانه و سملقان با تاریخی هفت هزار ساله و بیش از 1500 اثر باستانی و تاریخی به جای مانده از هزاره پنجم قبل از میلاد تا عصر حاضر سرزمین شگفتی ها محسوب می شود. پس از اسلام مانه و سملقان همچنان شناخته شده و آباد باقی ماند و  نام آن از ابتدای ورود اسلام تا پایان قاجار به کرات در منابع تاریخی ذکر شده است. بعنوان نمونه یاقوت حموی در کتاب خود از سمنقان یا سملقان نام می برد که در شرق جاجرم قرار دارد.پس از آن و تا پایان حکومت ترکان همچنان نام مانه و سملقان در منابع تاریخی ذکر و در دوره های غزنوی سلجوقی و خوارزمشاهی به مناسبت های مختلف از این منطقه نام برده شده است.نام سلمقان در « عالم آرای عباسی» و به بهانه آمدن شاه عباس به منطقه، مجدداً ذکر گردیده و تا عصر نادری و به مناسبت لشکرکشی و نبردش با کردها ادامه پیدا می کند.در بسیاری از سفرنامه های عصر قجری از این منطقه به دلیل مهمان نوازی مردمانش و سرسبزی سرزمینش یاد شده است.

(تحقیقات واحد تبلیغات و انتشارات اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی)