Skip to Content

پیش بینی برداشت 2 هزارو 900 تُن گردو از باغهای خراسان شمالی

پیش بینی برداشت 2 هزارو 900 تُن گردو از باغهای خراسان شمالی

پیش بینی برداشت 2 هزارو 900 تُن گردو از باغهای خراسان شمالی

 

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: پیش بینی می شود امسال تولید گردو با 15 درصد افزایش به 2 هزارو 900 تُن برسد.

شریکیان با بیان اینکه هزار و774 هکتار باغ گردوی بارور در استان وجود دارد ،افزود: بیشترین عملکرد در واحد سطح مربوط به شهرستان اسفراین و برداشت هزار و 800 کیلوگرم در هر هکتاراست .   

وی همچنین بیشترین تولید گردو را در شهرستان شیروان با 750 تُن ، فاروج 620 تُن ، بجنورد با 600 تُن و کمترین عملکرد را نیز شهرستان گرمه اعلام کرد .

شریکیان با اشاره به اینکه پارسال  از باغات گردوی این استان 2 هزارو 550  تُن محصول برداشت شد/ تغذیه باغات گردو را کودهای بیولوژیک ، دامی ، اصلاع باغات درجه 2 ، نهالهای غیر بارور ، هرس و فرم دهی را از جمله اقدامات برای افزایش تولیدگردو  عنوان کرد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت:ارقام متفاوتی شامل آمیخته ی خراسانی، کاغذی سبزواری، سوزنی مازندران و خوشه ای تویسرکان وجود دارد که کشاورزان برای افزایش کیفیت گردو نباید محصول خود را پیش از رسیدن کامل جمع آوری کنند .

برداشت گردو در خراسان شمالی در مناطق گرمسیری از اواخر شهریور و در سایر مناطق از اوایل مهر ماه آغاز می شود.